Desa Pandu Raya


Yustina Selpiani
Operator Sidompu Desa Pandu Raya
Aktivitas keaktifan operator Desa Pandu Raya dalam 1 Tahun Terakhir
Penduduk Berdasarkan Penerima Bansos/e-Bansos Desa Pandu Raya
Keluarga (KK) Desa Pandu Raya
Total Keluarga
156
Miskin
31
Tidak Miskin
125
RTLH
0
Penduduk Desa Pandu Raya
Total Penduduk
463
Hidup
463
Meninggal
0
Stunting
0
Disabilitas
6
ODGJ
5
Penduduk Berdasarkan NIK Desa Pandu Raya
Telah Memiliki NIK
463
Belum Memiliki NIK
0
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Pandu Raya
Laki-laki
250
Perempuan
213
Penduduk Berdasarkan Usia Desa Pandu Raya
Balita

1

laki-laki: 1
Anak-anak

60

laki-laki: 37
Perempuan: 23
Remaja

63

laki-laki: 31
Perempuan: 32
Dewasa

282

laki-laki: 154
Perempuan: 128
Lansia

61

laki-laki: 29
Perempuan: 32
Penduduk Berdasarkan Perkawinan Desa Pandu Raya
Kawin

249

laki-laki: 124
Perempuan: 125
Cerai Hidup

3

laki-laki: 2
Perempuan: 1
Cerai Mati

29

laki-laki: 9
Perempuan: 20
Belum Kawin

178

laki-laki: 113
Perempuan: 65
Penduduk Berdasarkan Agama Desa Pandu Raya
#AgamaTotalLaki-lakiPerempuan
Protestan693633
Katolik394214180
Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Pandu Raya
#PekerjaanTotalLaki-lakiPerempuan
BELUM/TIDAK BEKERJA1237053
MENGURUS RUMAH TANGGA1322130
PELAJAR/MAHASISWA 352114
PENSIUNAN110
PETANI/PEKEBUN14613610
KARYAWAN SWASTA752
KARYAWAN BUMN330
KARYAWAN HONORER101
BURUH HARIAN LEPAS110
GURU110
SOPIR220
PERANGKAT DESA211
KEPALA DESA110
WIRASWASTA862
Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Pandu Raya
#PendidikanTotalLaki-lakiPerempuan
Sekolah Dasar (SD)20611096
Sekolah Menengah Pertama (SMP)683533
Sekolah Menengah Atas (SMA)593425
Belum Tamat Sekolah Dasar (SD)592930
Tidak Ada472522
Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)1183
Strata-1 (S1)1183
Diploma-2 (D2)110
Diploma-3 (D3)101